#allaärvälkomna

Klicka på bilden för att komma till presentationen.

En ny termin har börjat. Studenter med ny ork, nya förhoppningar, planer och framtidsdrömmar har tagit plats i högskolorna och universiteten. Många av de nu peppade och hoppfulla kommer dock att hoppa av innan terminens slut, det räknar utbildningsinstanserna med. En del av avhoppen handlar om att studenter ändrar sig för att fånga bättre möjligheter, andra hoppar av på grund av den typen av kriser som hör livet till. Samlingspunkten #allaärvälkomna har som syfte att samla den typ av avhopp som kommer när studenters studiemiljöer står i konflikt med dem. Vi vill göra det synligt varför avhoppen, som annars ofta sker i tystnad, händer. Vi vill ge energi till dem som redan nu kämpar vidare, termin efter termin, trots ett ständigt växande obehag i bröstet. Vi vill ge förklaringar till varför många aldrig sett högre utbildning som ett alternativ för sig, och varför många som ville vara där aldrig fick en chans att försöka. Vi vill peta i den strukturella diskriminering som återskapas inom högre utbildning.

Du som är eller har varit student kan under #allaärvälkomna dela med dig av dina exempel på det som inte funkar i din studiemiljö, oavsett utbildningsplats och nivå. Syftet är att med många exempel visa att diskriminering och orättvisa inte är undantag i en annars jämlik och bekväm utbildningsmiljö, utan något konstant närvarande i studentlivet. Förhoppningen är att många studenter delar sina bilder och berättelser så att det är möjligt att först hitta spegling och styrka i varandras vardagar, och på sikt mer utrymme för att kunna göra förändring.

Retorik mot praktik

Projektet heter #allaärvälkomna för att det är det mantra som de som ansvarar för utformningen av studiemiljöerna ofta uttalar: “Alla är välkomna, vi jobbar med likabehandling, vi diskriminerar ingen, alla är lika mycket värda”. Utbildningsinstansernas självbilder står i kontrast mot den vardag som många studenter vittnar om. Vi behöver få upp på agendan att ett likabehandlande och icke-diskriminerande arbete rör sig om så mycket mer än att ha positivt bemötande, planer, goda intentioner eller låta bli att medvetet och direkt hindra studenter på grund av en eller annan diskrimineringsgrund. Vi vill visa det glapp som finns mellan att någon menar att “alla är välkomna” till att alla faktiskt får lika chanser att delta på sina villkor.

Organisering är inget neutralt

Vi vill visa är hur organisering av högre utbildning utgår ifrån studenter med normativa förutsättningar. Det förutsätts till exempel ibland att de studerande kan stanna kvar efter utsatta tider och inte har ansvar för att hämta barn från förskola. Det förutsätts att studenter kan få behållning från rasistiskt kursmaterial. Vi vill med en samling av exempel visa hur det blir när tillgänglighet inte prioriteras utan betraktas som en bonus och visa hur utformningen av de fysiska rummen, som kan verka vara neutral, hindrar studenter från delaktighet, trygghet och bekvämlighet.

Dela och ta del av

Du kan dela med dig av bilder och berättelser på vilken konst som finns i korridorerna och som återskapar kroppsnormer, du kan dela hur maten i kafeterian är märkt, vilka personer som rummen är utformade för, vad som står och inte står i kurslitteraturen, vilka skämt som skrattas åt mellan föreläsningarna och inte sägs emot, vilka ämnesord biblioteksböckerna är sorterade efter eller vad du fått för osaklig respons på tentor som du skrivit. De kan handla om olika maktordningar så som klass, kön och genus, etnicitet, ålder, sexualitet, religion eller funktionalitet.

De som har blivit peppade av #allaärvälkomna har sagt ‘åh vad detta behövs, kan jag fotografera hela byggnaden som sammanfattning?’ och ‘detta borde finnas överallt!’. #allaärvälkomna kan finnas på till exempel facebook, instagram, twitter och tumblr. Om du inte kan posta ditt exempel själv, maila oss så lägger vi upp det anonymiserat. Det finns en presentation över projektet på http://prezi.com/xfmkftdl59p0/allaarvalkomna/ där en kan hitta fler exempel på hur funktionshinder och utanförskap skapas inom utbildningsväsendet liksom på andra platser i samhället.

Systematiskt inte slumpmässigt

Vi vill sådana beskrivningar av obekvämlighet som inte behöver vara direkt diskrimineringsklassade men likväl ständigt är närvarande. Vi vill möjliggöra för dig som är direkt berörd att ha en plats att visa avståndet mellan vad som sägs och hur det är för dig, sådant som ses som enskilt och slumpmässigt kopplat bara till dig snarare än som systemfel. Diskriminering behöver lyftas som handlandes om kvalité på utbildningen, demokrati och om lärosätenas trovärdighet. Inte som särfrågor som endast berör dig som blivit uttröttad av att kämpa för det utrymme som andra kan ta för givet.

Hopp om förändring

Tanken om slumpmässighet ger händelserna chans att upprepas. Med #allaärvälkomna vill vi knyta samman enskilda studenter och era berättelser för att visa upp den väv av ojämlikhet som berättelserna tillsammans bildar. I massan av exempel behöver ingen studerande bli ensamt utpekad.

Genom att kartlägga nuläget kan vi öka vår medvetenhet om hur funktionshinder och utanförskap skapas inom högre utbildning. Att dela sina egna och ta del av andras exempel kan under tiden ge styrkan att stanna kvar terminen ut och dels avsluta sina studier, men också att exempelvis göra fler former av motstånd så som att skriva ett brev till den som har den största möjligheten och yttersta ansvaret för att göra ens studietid rimlig.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone