IDAHOT 2014 på Lunds Universitet

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 18.23.31

Skärmavbild 2015-02-09 kl. 18.23.56

Personalföreningen HBTQ-LU har gjort en sammanställning av Lunds universitets uppmärksammande av Internationella dagen mot homo, bi och transfobi (IDAHOT). Jag var där och höll en föreläsning om systemorsaker till hatvåld. Det handlade om hur vi kan förstå hatbrott mot hbtq-personer som något annat än en individuell och slumpmässig företeelse utan något som får sina rötter i repressiva lagar och rättspraxis, forskning utifrån heteronormativa perspektiv och för normpersoners användning och hur vi kan identifiera och förändra administration som fortsätter att göra hbtq-personer till avvikare i systemen vi befinner oss inom.

Adrian

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone