Definitionsföreträde

Urval, omval, extraval. Vägen till hur vi vänder utvecklingen är lika viktig som att det vänder, vår taktik nu avgör vilka problem vi behöver lösa nästa gång. När jag väljer vad jag läser och vad jag delar på sociala medier går jag på vilka andra som läst och delat det. Detta för att låta de som mest påverkas av innehållet avgöra om texten ger det vi vill att den ska ge. Idag sprids ett gäng SD-kritiska texter. Några av dem delas bara av vänner till mig som får många vita privilegier. Att lämna definitionsföreträde till rasifierade personer för att peka ut problem och föreslå lösningar är en antirasistisk strategi. Om en just nu saknar en bredd i sin vänkrets går det att följa sidor som delar (och inte delar material), det gäller för alla maktordningar inte bara föreställningar om ras, kultur och etnicitet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone