Avhopp

Ämnen: Deltagare, bekvämlighet, obehag, rekrytering

Principer: Istället för att fokusera på att skaffa nya medlemmar eller deltagare till din organisation kan vi undersöka avhoppen. Genom att ta dem på allvar och förändra utifrån dem så kan vi slippa avhopp i framtiden. – Interfems Makthandbok

1. Hör av dig till de du vet har slutat före det var meningen, i din verksamhet. Alla som har kommit dit någon gång men aldrig kommit tillbaka.
2. Fråga hur det kommer sig att personen du pratar med slutat. Ibland vet den det själv, men ofta finns bara en vag känsla av obehag som en vant sig vid genom alla tidigare gånger inte rymdes i något organiserat.
3. Var förberedd och fråga specifikt efter hur de känner inför platsen nu, hur de skulle beskriva jargongen där, lokalernas placering på orten och deras utformning ända ned till och konsten på väggarna. Fråga om språket och snacket i pauserna, vilka beteenden som belönas, registreringsformulären, litteraturlistorna och hur den känner inför olika ansvariga personer där. Du vill få fram så mycket material som möjligt för att veta vad du kan börja att åtgärda.
4. Tacka personen för dens tid som den inte är skyldig dig. Fråga om något du kan göra kan få den att vilja komma tillbaka och prova igen, nu eller om ett halvår.
5. Samla all information om avhoppen på ett ställe så att du kan arbeta vidare med dem, till exempel i en glappanalys.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone