Behov

Ämnen: Uttalanden, kränkningar, effekter, maktposition, lärande, fördomsdiskurs, definitionsföreträde

Principer: Allt kan inte sägas eller frågas om i ett normkritiskt rum. Frågor och uttalanden skapar alltid något. De riskerar att upprepa förtryck och maktordningar. De kommer alltid från en riktning till en annan och det är alltid samma grupp av deltagare som förväntas berätta om sitt liv, göra sig begriplig och fylla den andra gruppens kunskapsluckor.

1. Ställ frågan till gruppen: ”vad behöver du av de andra i gruppen idag?” de turas om med att svara i en runda. En skriver upp allt som sägs på ett gemensamt ställe.
2. För att ta ansvar för tryggheten på platsen kan ni bestämma er för att säga ”maktpaus!” om ni under dagen upplever att något som sagts eller tagits utgångspunkt i till exempel är kränkande, osynliggörande eller på andra sätt skaver med era behov.
3. Den som då sagt det skavande får en chans att tystna och fundera på vad den andra reagerat på.
4. Kommer den inte på det själv får den be den andra att berätta. Därefter tillåts inte fler meningsväxlingar eller förklaringar av vad som avsågs.
5. Programmet fortsätter och personen som blivit rättad får möjlighet att ta ansvar och utveckla sitt språkbruk.

 

Tänk på att: Det är knepigt att kräva något i början av ett arbete som en först kommer att kunna förklara senare. Detta verktyg behöver introduceras i början av ett pass medan det först är senare som deltagarna kommer att träna på maktordningar och sina positioner vilket kan kännas som att dela ut en bestraffning på förhand för något deltagarna omöjligen kan ta ansvar för innan de förstår vad de ska ta ansvar över.

 

Verktyget kan förstås användas som en maktutövning i sig där personer med mycket status och handlingsutrymme ytterligare begränsar andra genom att avbryta. Det viktiga då är att komma ihåg att verktygets syfte är att jämna ut maktförhållanden i rummet och dra en till gräns vid behov.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone