Organisationslager

Ämnen: Kartläggning, sammanhanget, organisationskultur, förändringsnivåer, sådant som sitter i väggarna, pinkwashing, skyltfönsterprojekt

Principer: Att bota sjukdomen tar bort symptomen, men inte tvärt om.

Varje verksamhet består av olika delar. Organisationskulturvetaren Edgar Schein delade in dem i tre olika nivåer: synliga attribut, medvetna värderingar och underliggande antaganden, där förändringar kan fokuseras in på någon av nivåerna, där kulturen flödar mellan dem och där de underliggande antagandena är mest bärande, svårast att lägga märke till och förändra.

Vi tror att lagren är ordnade på olika sätt i olika typer av organisationer, beroende på hur formell/informell den är och vad den har för verksamhet och att tre lager inte räcker. Istället för en linjär hierarki föreslår vi att organisationens lager kartläggs i form av en lök eller kronärtskocka, där det minst synliga och grundläggande sitter längst in och det lättast förändrade och mest synliga är i skikten längst ut.

Material: Varsin bild på en lök i genomskärning eller en gemensam. Mindre lappar med organisationens delar utskrivna för utplacering i de olika lagren.

Organisationslagermodell

1. Ställ frågan “vilka delar består vår organisation av, vad påverkar vår verksamhet och vad är mest grundläggande i den?”

2. Berätta om lökformen. Här ser vi olika lager av en organisation där det yttersta är mest synligt och förändringsbart medan det innersta är minst synligt, förgivettaget och svårföränderligt.

3. Introducera syftet med kartläggningen, till exempel att den är till för att uppfatta vad som är bärande i just er kultur, vilka lager kan vi ta bort eller förändra och kärnan återstår. Syftet kan vara att satsa energi och fokus på en nivå av relevans för att inte öda tid och energi på ytliga policy, certifierings- och principprocesser som inte kommer att få någon verklig effekt.

4. Läs upp orden och säg exempel på vad varje ord kan innebärs hos er. Deltagarna kan skriva upp det på sina egna små lappar eller så kan ni göra anteckningar på de stora gemensamma, beroende på om ni gör övningen i helgrupp eller individuellt.

Innehållet på lapparna kan vara:

Organisationslager

arvoden, avgifter, bemötande, berättelser, beslutsprocesser, bidrag, bilder, experter, frontfigurer, förebilder, föreställningar/sanningar, historieskrivning, historiskt sammanhang, högtider, identitet/självbild, jargonger, kommunikation, kostnader, premierade känslolägen, lagar, litteratur som används, marknadsföring, material, medlemssyn/deltagarsyn, motstånd/problemformulering, mötesteknik, platser/lokaler, policydokument, position i samhället, prioriteringar, rutiner, samarbeten, språkbruk, stadgar, syften, uppdrag, visioner

5. Ta 15 minuter där deltagare får placera ut sina ord i figuren. Gör ni detta i helgrupp, gör det under tystnad och avbryt övningen när rörligheten stannat av. Markera de ord som varit svårast att placera ut och ta upp dem till diskussion i helgrupp. Samtalet är ett mål i sig.

6. Om ni gjort övningen individuellt, para ihop er två bilder tillsammans för att jämföra/prata ihop er och jämka er med varandra. Lägg samman två bilder till en. Gruppera er från två personer till fyra. Fortsätt att diskutera och jämka er tills ni bara har en bild kvar.

Organisationskultur

7. Ta en paus och rör er vidare till övningen Glappanalys för att hitta vad det är som ska förändras.

Otillgänglighet: Detta är en visuell övning. Gör övningen parvis om inte alla deltagare inte är seende. Den passar bäst för de deltagare som är väl insatta i den specifika organisationen. Om det fins en ojämlikhet i erfarenhet gör den sig kanske bäst i helgrupp. Var uppmärksam på att vare sig nya eller gamla deltagare får dominera övningen utan att varje beskrivning av organisationen blir hörd och bekräftas.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone