Positioner

Min egen position

Ämnen: Personliga position, privilegier, maktpositioner

Principer: Vi behöver förstå vilka positioner vi talar ur när vi talar, gör vi inte det är risken stor att vi upprepar den nuvarande ordningen.

Material: Exempel på vad som är privilegier, till exempel efter övningen Innanförskapets fördelar.

1. Varje deltagare ritar åt sig själv en egen uppsättning cirklar med genomskärande linjer som i övningen ”Ord innanför och ord utanför”.
2. Därefter får alla fundera för sig själva i ca 10 minuter över de exempel på privilegier som nämnts.
3. Med en punkt i varje maktordning kan dess position i sammanhanget märkas ut för att personen ska få en uppskattning.
4. Positionerna är inget som efteråt måste delas, men det kan vara bra att ta en runda efteråt för att kolla av hur det kändes.
5. Be deltagarna att reflektera över normer som gäller i organisationer och till exempel normer som gäller i samhället. Om en heterosexuell person till exempel är inbjuden till ett sammanhang där homosexualitet är norm, tar det bort den heterosexuella personens självklarhet och maktposition i samhället bara för att den kanske känner sig utanför just på denna specifika plats?
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone