Privilegier

Ämnen: Privilegier, intersektionalitet, maktordningar, relativisering

Principer: Att endast fokusera på friktioner som de som avviker från normer utsätts för, neutraliserar normen. Vi behöver också synliggöra de privilegier som delas ut till personer i normposition som resulterar i ökade chanser för en att till exempel få ett arbete när andra sorteras bort.

Material: En lista över vad som är norm i ett sammanhang, till exempel från övningen Ord innanför och ord utanför.

1. På er lista kanske det står ”vit hudfärg och uppfattas som svensk”, ”att vara medelålders” och ”heterosexuell”. De orden markerar de högsta punkterna i maktordningarna ”ras/etnicitet/hudfärg”, ”ålder” och ”sexualitet” i ert sammanhang.
2. Om ni inte gjort ordövningen innan så kan ni välja maktordningar direkt och dela upp dem mellan er. Se till så att alla maktordningar som ni ska ta upp är uppdelade.
3. Varje gupp på 2-5 personer ska fokusera på en maktordning i ca 15 minuter.
4. Ni kan introducera med att denna övning handlar om privilegier, om vad som finns att tjäna för personer i normpositioner på ett orättvist samhälle så att vi bättre kan förstå varför förändringsarbetet går så långsamt.
5. Ni kan i helgrupp välja olika områden av samhället att fokusera på, till exempel historieskrivning, vardagligt tal, föräldraskap, offentlig miljö och vetenskap.
9. Skriv upp frågan ”vad har en person i normposition i din maktordning för fördelar i vårt samhälle idag?” så att den är tillgänglig för deltagarna att återkomma till.
10. Efter 15 minuter kan ni återsamlas och ta en runda där varje grupp återrapporterar en sak i taget.
11. Gruppen kommer att märka att det är liknande saker som kommer upp oavsett vilken maktordning har fokuserats på, så som ”enkelhet”, ”behöver inte vara rädd för våldtäkt” osv.
12. När det kommer upp negationer, alltså inte-ord, som i förra exemplet: formulera om dem till vad privilegiet är. Ni kan fråga ”är det att kunna vara trygg och ha kroppslig integritet?”
13. Skriv upp varje privilegium tillsammans med de andra.
14. Relativisera fördelarna när de kommer upp för att visa korsningar mellan maktordningar. Till exempel kanske en grupp rapporterar att ”som vit person går allt smidigt genom säkerhetskontrollen på en flygplats”. Och då kan du säga ”Om inte…” för att kanske få fram att en vit person med rullstol och/eller som uppfattas som transperson också kan möta friktion i säkerhetskontrollssituationer. Då är det inte fråga om rasism utan om funktionsnormativitet och/eller transfobi.
15. Detta visar att det inte finns en ”ren” form av någon maktordning utan att alla maktordningar fungerar i växelverkan med varandra.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone