Skam och skuld

Ämnen: att orsaka skada, effekter, känslor, proaktivitet, omlärning, skam, maktutövning,

Principer: Konsten är inte att aldrig göra misstag utan att hantera dem snyggt när de väl inträffar – Nathan Hamelberg

Behovskonflikter skiljer sig från andra konflikter på det viset att den inte är jämbördig utan finns i en maktrelation. Det är alltså ofta ”ens fel att två träter”. Definitionsföreträdet ligger hos den som har strukturellt mest utsatt position i situationen.

1. Tänk tillbaka på en gång, eller senaste gången, då du blev tillsagd eller märkte att du orsakade skada på en annan person. Du kan också välja ett  exempel där du blivit rättad av någon, och du tror att den som rättade dig har mindre makt än du själv. Är du osäker kring detta kan du prova att göra övningarna Innanförskapets fördelar och Din egen position i maktordningarna först. Om du fortfarande inte kommer på något exempel, tänk på en gång då du känt skam, skuld eller behovet av att förklara dig.

2. Tänk på ditt exempel och svara sedan på frågorna:

– Vad känner du nu när du tänker på det?

– Hur kände du dig då?

– Vad  gjorde du i stunden

– Vad, om något gjorde du efteråt?

– Vilka intentioner hade du med det du gjorde?

– Vilka effekter får det du gjorde?

attövasigpåattgörafel

3. Gå vidare till nästa del av övningen som har ett framtidsperspektiv.

 

⚠ Viktigt i denna övning är maktperspektivet. Förtryckande kan (enligt Paulo Freire) bara vara det som reducerar någons människovärde eller fråntar någon dess grundläggande mänsklighet. Om du blir ifrågasatt själv på grund av ett normbrott, så som klädstil och du känner skam, kan det vara förtryckande av dig. Om det påpekas för dig att du använt ett ord som skadar någon annan är det ett förtryckande beteende av dig. Det kan dock kännas som att du blir skadad och din yttrandefrihet begränsas. Gränsdragningen är dock inte reducerande av ditt människovärde, bara en bortprioritering av din yttrandefrihet för andras människovärdes skull.

 

Mellansnack: Vad är din relation till skam? Hur känns det att bli tillsagd? Hur känns det att säga till? Kan skam ha någon positiv effekt? Hur kan det vara när en är mer rädd för skamkänslan än för sina handlingars effekter?

 

4. Tänk framåt på nästa gång du kommer att överträda en annan persons gränser.

 

5. Svara på frågorna

 

öva sig inför att föra fel igen

– Vad kan du göra för att slippa hamna i en liknande situation igen?

– Vad hoppas du att du gör nästa gång du blir tillsagd/känner skam?

– Vad kan det “kosta” (är det något du behöver avstå ifrån) och vad kan göra förändringen värd den kostnaden? Positiva möjligheter med en utveckling alltså!

6. Bra! Du har varit modig!

 Tänk på att balansera effekterna av dina misstag med en acceptans i att de alltid kommer att inträffa. Om vi bara accepterar oss och våra misstag slutar vi att utvecklas och utsätter andra för risker. Om vi bara förebrår oss så förstår vi oss själva bara individuellt och inte strukturellt.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone