Språket

Normmodell

Ämnen: Språk, maktordningar, prefix, åter/skapande, positionering, avneutralisering

Principer: Språket kan verka vara neutralt för den som passar in i det och gynnas av det. Språket har möjlighet att återskapa eller bryta normer. Om vi ändrar vårt språkbruk ändras våra tankar om det vi talar om.

Material: Stort papper eller whiteboard, små lappar eller många whiteboardpennor.

1. Rita upp en stor cirkel på tavlan eller pappret. Det är sammanhanget. Bestäm om sammanhanget är ”Sverige i år” eller ”vår organisation”. Rita upp en mindre cirkel i den som en kärna. Det är normen.
2. Dela upp cirkeln med tre eller fyra streck. Det är maktordningarna.
3. Skriv ut vilka maktordningar du vill arbeta med, till exempel ålder (t.ex. gammal, medelålders), kön och genus (t.ex. transperson, kvinna, maskulin) och regionalitet (t.ex bo i tätort, glesbygd).
4. Gruppen ska nu komma på så många exempel som möjligt där ord kontrasteras mot varandra på ett sätt där det avvikande pekas ut och det normativa positioneras som neutralt.
5. Genom att leta efter prefix kan vi synliggöra denna uppdelning. Prefix är förord.
6. Några exempel är ”mat” som kontrasteras med ”kinamat”. ordet ”kina” är ett prefix. ”Fotboll” och ”damfotboll”. Ordet ”dam” är ett prefix. Det vi är ute efter är alltså inte tänkta motsatspar som i vit/svart eller hetero/homo, utan till exempel hur “par” kontrasteras med “homopar” vilket gör att den heterosexuella parnormen osynliggörs och neutraliseras genom språkbruket.
7. Placera det ord som inte har ett prefix inne i normcirkeln i den maktordning som den gäller. Placera ordet med prefix i samma maktordning men i den yttre cirkeln.
8. Ni kan antingen gå igenom maktordningarna en efter en eller skriva och lägga lappar vartefter ni kommer på dem.
9. Det kan vara bra att göra övningen under tystnad eller att deltagarna får komma på sina exempel i par, annars finns risken att deltagare pratar mer än skriver och då tar övningen väldigt lång tid.

Innanför och utanför

Tänk på att: I denna övning riskerar det att komma upp kränkningar istället för ord som kontrasterar varandra. Poängtera att syftet med övningen inte är att komma på alla ord som skadar utan att synliggöra hur normer återskapas i språket där det förefaller vara värdeneutralt.
Använd gärna verktyget Maktpaus i denna övning för att göra rummet så fritt från kränkningar som möjligt.

Eftersnack:

1. Gå igenom vilka prefix som döljer sig bakom orden i normcirkeln.
2. Skriv en lista över dem på tavlan eller i sidan av pappret. Ni har kartlagt normpositionerna i sammanhanget ni undersökt.
3. Diskutera vad denna uppdelning får för effekter, dels för de som är innanför och de som positioneras som utanför.
4. Sätt ord på att det inte måste vara såhär, det är ingen naturlig ordning utan att vi har makt över åtminstone våra egna ord.
5. Vad tänker vi att prefixen bär på för information? Om vi säger “tjejkompis” istället för “kompis”, vad tänker vi oss att vi har lagt till för relevant information till den vi pratar med? Vad blir effekterna av det?
6. Vad händer om vi börjar benämna normen och vägrar att benämna avvikare med prefix? Om vi låter nu så kallad ”kinamat” vara mat och benämner ”herrfotboll”.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone