Tolkningsföreträde

Ämnen: privilegierad historieskrivning, kunskap, vetenskap, representation

Principer: Inga perspektiv/skrivningar är neutrala. Vi får ofta ett allt för snävt urval av röster som helt påverkar och bygger upp vår världsbild.

Denna övning kan göras enskilt eller i grupp om du till exempel har studenter.
1. Ha allt det material du använder dig av i ditt arbete, framför dig.
2. Gör research på alla upphovspersoner som är bakom titlarna.
3. Gör en profil för varje material. Profilen kan innehålla hudfärg, ålder på personen när materialet publicerades, funktionalitet, kön och genus, religion, utbildningsnivå och klass.
4. När du inte får fram mer information, ta fram ett medelvärde av alla profiler.
5. Om du har fem stycken vita författare och en rasifierad blir medelvärdet fortfarande vitt.
6. Du har nu fått fram en fantombild av den genomsnittliga upphovspersonen.

Eftersnack: Vad får fantomens dominans för effekter för verksamheten? Vad beror dominansen på, tror du? Skulle böckerna i historia och juridik innehålla andra saker om transidentifierade personer fick definitionsföreträde? Skulle geografi-, ekonomi- och biologiböckerna innehålla andra saker om rasifierade personer gjorde urvalen? Skulle litteraturen i arkitekturkurser ändras om synskadade personer skrev dem? Vilka, till exempel, elever får sina liv bekräftade genom dessa material och vilka blir osynliggjorda?

Ett vanligt sätt att ändra i representationen är att lägga till ”andra perspektiv” i till exempel utbildningen. Eleverna får läsa manliga författare hela terminerna förutom på ”temaveckan för det kvinnliga författarskapet”. Med ett sådant grepp bekräftas dock det manliga författarskapet som det neutrala och mannens position i samhället som ”människan” vid sidan av ”kvinnan”. Börja istället från början med att från grunden välja en bredd av röster.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone