Tips

 

Against common sense. Kumashiro, K. K. Routledge 2009.

Nivå: svår

Originalspråk: engelska

Ämnen: maktkritik, intersektionalitet, pedagogik, skola

 

Ageraguiden. Mörtlund F (red). Förbundet Vi Unga 2010.

Nivå: medel

Form: metodbok

Ämnen: normkritik, antidiskriminering, pedagogik, organisering

 

Ain’t I a woman.

Nivå: medel

Form: kampanj

Ämnen: asyl, genus, gränser, statligt våld, skydd, symptomlindring

 

All I want for christmas is planekonomi. Granér, S. Galago 2012.

Nivå: medel

Form: seriealbum, Hci

Ämnen: samhällskritik, ekonomi, motstånd, humor

 

Alternativet. Bång, K. Galago 2013.

Nivå: medel

Form: seriealbum, Hci

Ämnen: samhällskritik, feminism, visioner, motstånd, humor

 

Bang.

Nivå: svår

Form: tidskrift

Ämnen: samhällskritik, feminism, genus

 

Behandla inte oss som djur. Pantrarna 2012.

Nivå: medel

Form: dokumentärfilm

Ämnen: systemkritik, stadsbyggnad, rumslig rättvisa, kontroll, motstånd, resurser, antirasism

 

Black Girl Dangerous. McKenzie, M.

Nivå: svår

Form: blogg

Ämnen: systemkritik, queer, antirasism, feminism, psykologi, gränssättning, motstånd, hopp

 

Brand.

Nivå: medel

Form: tidskrift

Ämnen: systemkritik, makt, anarkism, alternativ

 

Bryt! – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Åkerlund, C (red). RFSL Ungdom 2006, 2011.

Nivå: lätt

Form: metodbok, pdf

Ämnen: normkritik, queer, feminism

 

Captive Genders – Trans embodiment and the prison industrial complex. Stanley, E A & Smith, N. AK Press 2011.

Nivå: medel

Ämnen: genus, inlåsning, fängelse, ekonomi, administrativt våld, systemkritik

 

Det är vår tur nu – att vara trans i en tvåkönsvärld. Berg, V & Summanen, E (red). RFSL Stockholm 2011.

Nivå: lätt

Form: antologi, berättelser, Ohj

Delaktighet: Adrian har skrivit en av texterna

Ämnen: identitetspolitik, genus, trans, queer, feminism, livsvillkor

 

Do the right thing – en handbok från MFK/a manual from MFK. Nyberg, L & Gustavsson, J. Malmö Fria Kvinnouniversitet 2011.

Nivå: medel

Form: metodbok, pdf

Ämnen: feminism, radikal pedagogik, strategisk separatism, konflikt, visioner, organisering

 

Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats. Levén, E. Norsteds 2010.

Nivå: medel

Form: berättelse, Hc

Ämnen: heteronorm, våld, skada, livsvillkor

 

 

Einsteins fru. Strömquist, L. Galago 2008.

Nivå: medel

Form: seriealbum, berättelser, Hci

Ämnen: feminism, samhällskritik, heteronorm, livsvillkor

 

Exile & Pride – disability, queerness and liberation. Clare, E. South end press 2009.

Nivå: medel

Ämnen: funktionalitet, heteronorm, queer, systemkritik, gränser, intersektionalitet

 

Ful.

Nivå: medel

Form: tidskrift

Ämnen: motstånd, feminism, samhällskritik, queer, kultur, visioner, hopp

 

Fulheten. Johansson, N. Kolik Förlag 2009.

Nivå: lätt

Form: seriealbum, Hci

Ämnen: humor, motstånd, feminism, kroppspolitik

 

Full delaktighet nu. Ljungberg, E (red). STIL 2011.

Nivå: lätt

Form: antologi, berättelser

Ämnen: livsvillkor, motstånd, kroppspolitik, otillgänglighet, samhällskritik, reform, implementeringsglapp

 

Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2. Henkel, K och Tomicic, M. Olika förlag 2009.

Nivå: lätt

Form: metodbok, Dofaa

Ämnen: genuspedagogik, barn

 

Gender Outlaws – the next generation. Bornstein, K & Bergman, S. B. Seal Press 2010.

Nivå: medel

Form: berättelser, antologi

Ämnen: genus, trans, queer, alternativ, livsvillkor

 

Gender Queer, Qu’est-ce Que C’est?. Volcano, D LG. 2008.

Nivå: lätt

Form: film (5,42 min), intervjuer

Ämnen: genus, kropp, identitet, queer

 

Genus ogjort – kropp, begär och möjlig existens. Butler, J. Studentlitteratur 2006.

Nivå: svår

Ämnen: genus, queer, makt

 

Giftas II i feministisk bearbetning. Rosenlarv förlag 2006.

Nivå: lätt

Ämnen: feminism, samhällskritik, motstånd, humor, hopp

 

 

Health at Every Size. Bacon, L. Benbella 2010.

Nivå: medel

Ämnen: fettaktivism, kroppspolitik, medicin, motstånd

 

Hej grymma värld – 101 alternativ till självmord för tonåringar, knäppskallar och andra utbölingar. Bornstein, K. Karneval förlag 2011.

Nivå: lätt

Form: självhjälp, uDofa

Originalspråk: engelska

Ämnen: genus, trans, sårbarhet, queer, livsvillkor, överlevnad

 

Hetero. Dahlén, S. Tiden 2006.

Nivå: lätt

Ämnen: historia, biologi, genus, trans, queer, heteronormen

 

I en klass för sig. Ambjörnsson, F.  Ordfront Förlag 2004.

Nivå: medel

Form: avhandling, Ohj

Ämnen: genus, klass, ålder, rasifiering, intersektionalitet, skola

 

Inte den typ som gifter sig? Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd. Adeniji, A. Makadam förlag 2008.

Nivå: svår

Form: avhandling

Ämnen: feminism, relationer, familjebildning

 

Interfem

Form: organisation

Ämnen: feminism, antirasism, strategisk separatism, radikal pedagogik, strukturell diskriminering, hopp, systemkritik

 

Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. De los Reyes, P och Mulinari, D. Liber 2005.

Nivå: svår

Ämnen: feminism, antirasism, postkolonialism

 

Intersexion. Lahood, G. 2012.

Nivå: lätt

Form: film (68 min), intervjuer

Ämnen: genus, kropp, intersex, administrativt våld, organisering, samhällskritik, stöd, motstånd, livsvillkor

 

Ja till Liv! Liv Strömquists ABC. Strömquist, L. Galago 2011.

Nivå: lätt

Form: seriealbum, Hci

Ämnen: feminism, ekonomi, samhällskritik, humor, hopp, motstånd

 

Jämlikhetsanden – därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen. Wilkinson, R & Pickett, K. Karneval förlag 2010.

Nivå: lätt

Originalspråk: engelska

Ämnen: samhällsorganisering, ekonomi, utjämning, introduktion

 

Kivi & Monsterhund. Lundqvist J & Johansson B. Olika Förlag. 2012.

Nivå: lätt

Form: bilderbok

Ämnen: könsneutral, familjekonstellationer

 

 

Kroppslinjer – kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. Bremer, S. Makadam förlag 2011.

Nivå: medel

Form: avhandling

Ämnen: genus, trans, medicin, vård, våld, biopolitik, motstånd

 

Känslornas politik – om rasismen i Sverige. Nyman, E; Hamelberg, N; Polite, O; Kawesa, V samt Shakely, T. ABF Play 2012.

Nivå: medel

Form: panelsamtal

Ämnen: antirasism, feminism, humor, konst, våld, motstånd

 

Könet brinner!. Butler J. Natur & Kultur 2005.

Nivå: svår

Originalspråk: engelska

Ämnen: genus, feminism, queer

 

Makthandbok – för unga feminister som (be)möter rasism och sexism i föreningslivet. Nordling Blanco, S.; Tran, K. & Deniz, B (red). Interfem 2011.

Nivå: medel

Form: metodbok, intervjuer

Ämnen: genus, feminism, strukturell diskriminering, antirasism, maktperspektiv, organisering

 

Maskuliniteter. Connell, R. W. Daidalos 1996.

Nivå: medel

Originalspråk: engelska

Ämnen: genus, feminism, maskulinitet

 

Megafonen

Form: organisation

Ämnen: social rättvisa, antirasism, gentrifiering, resurser, kontroll, radikal pedagogik, lokalt

 

Middlesex. Eugenides, J. Norstedts Pocket 2005.

Nivå: medel

Form: berättelse, Hcee

Originalspråk: engelska

Ämnen: genus, intersex, våld, kroppspolitik, biopolitik, livsvillkor

 

Mig blir du snart kär i. Johansson, N. Kolik Förlag 2010.

Nivå: lätt

Form: seriealbum, Hci

Ämnen: feminism, samhällskritik, humor

 

Mina vackra ögon. Hemmingsson, N. Kartago Förlag 2011.

Nivå: lätt

Form: seriealbum, Hci

Ämnen: feminism, samhällskritik, livsvillkor, ångest, humor

 

My New Gender Workbook – a step-by-step guide to achieving world peace through gender anarchy and sex positivity. Bornstein K. Routledge 1998, 2013.

Nivå: lätt

Form: metodbok

Ämnen: genus, trans, alternativ, motstånd

 

Normal Life – administrative violence, critical trans politics and the limits of law. Spade, D. South End Press 2011.

Nivå: svår

Ämnen: systemkritik, visioner, transformativ rättvisa, våld, strukturell diskriminering, maktkritik, radikal pedagogik, juridik

 

No logo – märkena, marknaden, motståndet. Klein N. Ordfront 2001.

Nivå: medel

Originalspråk: engelska

Ämnen: samhällskritik, ekonomi, konsumism

 

Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring. Bromseth, J & Darj, F (red). Uppsala universitet 2010.

Nivå: medel

Form: antologi, Eaa

Ämnen: feminism, pedagogik, heteronormen, skola

 

 

Oivvios Arkiv. Polite, O.

Nivå: medel

Form: blogg

Ämnen: antirasism, media, feminism, motstånd

  

Omställningens tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Forsberg, B. Karneval förlag 2012.

Nivå: medel

Ämnen: samhällskritik, visioner, alternativ, ekonomi, konsumism

 

Our Dead Behind Us. Lorde, A. W W Norton & Company 1986, 1994.

Nivå: medel

Form: poesi

Ämnen: feminism, antirasism, motstånd, visioner, aktivism

 

Pedagogy of the Oppressed. Freire, P. Penguin 1972, 1996.

Nivå: svår, central

Form: facklitteratur, pdf

Originalspråk: portugisiska

Ämnen: radikal pedagogik, folkrörelse, organisering, arbetsrätt

 

Pojktanten. Bergsmark, E M. 2012.

Nivå: lätt

Form: film (75 min), intervjuer

Ämnen: genus, förebild, skönhet, våld, identitet, trans, livsvillkor

 

Prins Charles känsla. Strömquist, L. Galago 2010.

Nivå: lätt

Form: berättelser, seriealbum, Hci

Ämnen: feminism, samhällskritik, humor, motstånd

 

Psykologutbildningen ur ett hbt-perspektiv. Dahlström M; Nilsson S & Wallin E. Uppsala studentkår 2006.

Nivå: medel

Form: rapport, pdf

Ämnen: intern kritik, psykologi, student, motstånd

 

Queer Nation Manifesto. 1990.

Nivå: medel, central

Form: manifest

Ämnen: queer, makt, kollektivisering, motstånd, känslor, trygghet, livsvillkor

 

Queers mot kapitalism.

Nivå: medel

Form: blogg, intervjuer

Ämnen: systemkritik, motstånd, kroppspolitik, ekonomi, queer, feminism

 

Rekrytera rätt! För en rekrytering fri från diskriminering i ideella organisationer. Lundin, M (red). Interfem. 2013.

Nivå: medel

Form: metodbok

Ämnen: rekrytering, likabehandling, meritokrati, organisering, strukturell diskriminering, makt, feminism, antirasism

 

Retoriken och verkligheten – mänskliga rättigheter i Europa. Hammarberg, T. Atlas 2011.

Nivå: medel

Originalspråk: engelska

Ämnen: intern kritik, implementeringsglapp, systemkritik, effektfokus, mänskliga rättigheter, FN

 

Rosa – den farliga färgen. Ambjörnsson, F. Ordfront Förlag 2011.

Nivå: medel

Ämnen: genus, föräldraskap, barn, femininitet

 

Rymden är störst i hela världen. Mahl, M. Älsklingsboken 2013.

Nivå: lätt

Form: bilderbok

Ämnen: självklarhet i representation, kroppspolitik


 

Scum manifestet. Solanas, V. Modernista 2010.

Nivå: medel

Originalspråk: engelska

Ämnen: självförsvar, radikalfeminism, våld, systemkritik, livsvillkor, motstånd, tankeexperiment

 

Spork. Ghuman, J.B. Jr 2010.

Nivå: lätt

Form: spelfilm, musikal

Ämnen: genus, intersex, våld, skola, vänskap

 

Såna som oss – röster om sexualitet, identitet och annorlundaskap. Mobacker, S (red). Tiden 2003.

Nivå: lätt

Form: antologi, berättelser, Hc(s)

Ämnen: genus, heteronorm, livsvillkor

 

The Ethical Slut – a practical guide to polyamory, open relationships & other adventures. Easton, D & Hardy, J. W. Celestial arts 1997, 2009.

Nivå: lätt

Form: metodbok

Ämnen: alternativ, nutopi, relationer, kommunikation

 

The other side of paradise. Chin, S. Scribner 2010.

Nivå: medel

Form: självbiografi, poesi, Gz

Ämnen: livsvillkor, motstånd, feminism, antirasism, våld

 

Vad är queer? Ambjörnsson, F. Natur & Kultur 2006.

Nivå: lätt

Ämnen: livsvillkor, motstånd, feminism, våld, historia, heteronorm

 

 

Vithetens hegemoni. Ahmed, S. Tankekraft förlag 2011.

Nivå: svår

Originalspråk: engelska

Ämnen: feminism, antirasism, strukturell diskriminering, postkolonialism, systemkritik, makt, våld, motstånd

 

Vi är misfits! Queerfeministisk aktivism och anarkistiska visioner. Fielder, C & Sandström Lundh, E. Normal Förlag 2009.

Nivå: lätt

Ämnen: motstånd, aktivism, hopp, nutopi, alternativ

 

Välkommen till din psykos. Johansson, N. Galago 2012.

Nivå: lätt

Form: seriealbum, Hci

Ämnen: feminism, samhällskritik, humor, hopp, motstånd

 

White Awareness – handbook for anti-racism training. Katz J. H. University of Oklahoma Press. 1978.

Nivå: medel

Form: metodbok

Ämnen: antirasism, vithet, postkolonialism, makt, ansvar, alternativ, privilegier

 

White like me – utvalda texter om rasism 1992-2007. Polite, O. Danger Bay Press 2007.

Nivå: medel

Form: självbiografiskt, reportage, Ohe

Ämnen: antirasism, vithet, postkolonialism, makt, effektfokus, våld, systemkritik

 

Äga rum – röster ur den feministiska rörelsen. Elf Karlén, M. & Palmström, J (red). Tiden 2008.

Nivå: lätt

Form: antologi, Ohj

Ämnen: feminism, heteronorm, livsvillkor, aktivism

 

Äta djur. Safran Foer, J. Norstedts 2011.

Nivå: lätt

Form: självbiografiskt, reportage, Dgug

Originalspråk: engelska

Ämnen: speciesism, makt, mat, veganism, alternativ, aktörskap, industri

 

Ätstört – en antologi om ätstörningar, fett, mat och makt. Ahlsdotter, M; Nielsen, M & Hård, H. H (red). Etc förlag 2011.

Nivå: medel

Form: antologi

Delaktighet: Adrian har skrivit en av texterna

Ämnen: mat, alternativ, systemkritik, motstånd, avindividualisering, fettaktivism, feminism, kroppspolitik, psykiatrisering

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *