Att vara transperson på arbetsplatsen

Att sticka ut på arbetsplatsen kan vara antingen roligt och spännande eller jobbigt och otryggt, helt beroende på hur arbetsplatsen och dynamiken där ser ut. Viktigt är att alla arbetsplatser ska vara jämställda och inkluderande för alla de anställda men verkligheten kan ibland se annorlunda ut.

Hur gör man om man är transperson och börjar på en ny arbetsplats? Eller om man bestämt sig för att komma ut på sin arbetsplats där man varit länge?

Arbetsgivaren måste erbjuda stöd

Om du som transperson känner att du behöver samtalsstöd för att hantera arbetssituationen så måste din arbetsgivare erbjuda det. Många som bär på en hemlighet av dessa slag mår dåligt och försöker döva sin ångest på olika sätt. Hjälp med stöd på arbetsplatsen kan man få av ljungsjöberg som motverkar stress, psykisk ohälsa och beroenden på arbetsplatsen.

Du som anställd kan vända dig direkt till din arbetsgivare för att be om hjälp med att

Ingen skyldighet att berätta

Det är skönt att berätta för sina kollegor och arbetsgivare vad som händer i ens liv, men ingen kan tvinga en att berätta innan man är redo. Det är jätteviktigt att veta att ryktesspridning på något sätt inte är okej. Att komma ut som transperson är ett beslut man själv ska få ta och genomföra på sina egna villkor.

Du som transperson har inga skyldigheter att berätta för någon annan om hur du identifierar dig. Däremot är det skönt att berätta för förstående kollegor så man slipper ryktesspridning och felkönande bland annat.

Om du är orolig över hur du ska gå till väga eller känner att du själv inte har kontroll över hur du vill komma ut, kontakta genast din arbetsgivare och be om stöd och hjälp.

Leave a Reply

vogue