Egenvård som transperson

Transpersoner utsätts fortfarande för mycket diskriminering och dåligt bemötande i samhället, där personer använder deras “dead name”, det vill säga det namn som givits transpersonen innan hen ändrade sitt namn. Mobbning, trakasserier och negativt bemötande gör det nödvändigt att ägna sig åt egenvård som transperson, vilket innebär att ta hand om sig själv och sitt psykiska välmående.

En nattkräm från Apoteket Hjärtat kan hjälpa huden att reparera skador, ta bort gamla hudceller och producera nya. Att ägna sig åt sitt kroppsliga och psykiska välmående kan vara ett bra sätt att ta hand om sig själv, vilket är viktigt för den som utsätts för stress. En lyxig nattkräm kan användas för “self care”, det vill säga att ge sig själv energi och kraft i en jobbig omvärld genom att se till sina egna psykiska och fysiska behov.

Transpersoners livsvillkor

En statlig utredning från 2015 visar att transpersoner lever i stor utsatthet i Sverige. De blir oftare än andra grupper i samhället utsatta för trakasserier, kränkningar, våld eller hot om våld. Detta får en negativ inverkan på gruppens hälsa, även om personer inom gruppen kan variera stort i bakgrund och erfarenheter.

Många transpersoner upplever att deras hälsa är sämre än vad den är hos den övriga befolkningen. Transpersoner har oftare självmordstankar eller har försökt begå självmord. Det är också vanligt att individer är utsatta för våld, kränkningar och trakasserier, till exempel i skolan, hemmet och offentligheten. I den nämnda undersökningen från Folkhälsomyndigheten var det endast hälften av de deltagande transpersonerna som svarade att de hade ett mycket bra eller bra hälsotillstånd allmänt sett. En femtedel svarade att deras allmänna hälsotillstånd var dåligt.

Det finns en känsla av att bli osynliggjord av samhället hos transpersoner, särskilt ickebinära upplever att osynliggörandet är en ovälkommen del av vardagen. Transpersoner blir ofta ifrågasatta i sin könsidentitet av omgivningen, och binära transpersoner får förväntningar från andra att de ska vara stereotypa i sitt könsuttryck för att visa att de är “riktiga” män eller kvinnor. Endast 11 % av de svarande sade att de hade möjlighet att leva helt enligt sin könsidentitet. Att kunna leva som sin könsidentitet återspeglas också i hur grupperna upplever sin hälsa. De som inte har möjlighet att leva öppet upplever mer att deras hälsa är dålig i jämförelse med de som kan leva som sin könsidentitet.

Egenvård och psykisk hälsa

För att må bra är det viktigt att omge sig med personer som är varsamma och förstående. Att ha vänner som ger stöd och trygghet är bra och kan ge en motvikt till negativa personer i omgivningen. Något som också kan ge bättre psykisk hälsa är att förända sin mediekonsumtion, då majoriteten av media fortfarande behöver utvecklas en hel del i att visa representation när det gäller personer som är trans eller har ett varierat könsuttryck. Därför är det bra att hitta media som behandlar könsfrågor på ett empatiskt och kunnigt sätt. Påminn dig själv om att du inte är ensam och att världen är full av människor som går igenom samma saker som du. Du kan få råd, hitta förebilder och nya vänner vilket gör livet bättre.

Leave a Reply

vogue