Könsbekräftande behandling för transpersoner

När transpersoner genomgår den sociala, juridiska och medicinska processen för att förändra sig själva så att allt stämmer med deras könsidentitet kallas detta för könsbekräftande behandling och vård. Vilka behandlingar detta rör sig om bör helt och hållet utgå från individens behov, men vanliga sådana är hormonbehandling och operationer. Det går också att förändra kroppen via hårborttagning och röstträning. Syftet är att på alla möjliga sätt minska könsdysfori, vilket är den upplevelse många transpersoner får när det tilldelade könet inte stämmer överens med den egna könsidentiteten.

Nu är det möjligt att få en bröstoperation i Malmö som på ett tryggt sätt ger könsbekräftande vård. Hos Citadellkliniken är risken för postoperativa komplikationer mycket låg och kliniken är omtalad för sina naturliga och vackra resultat av bröstoperationer i Malmö. Med geléhallonimplantat som läggs under bröstmuskeln och ett unikt specialförband blir resultatet naturligt och harmoniskt.

Könsbekräftande vård livsviktig

Det är ofta livsviktigt med könsbekräftande vård för att könsidentiteten och kroppen ska stämma överens hos transpersoner. Vården ska alltid utgå från transpersonens önskemål och vilja, då det ibland inte behövs könsbekräftande vård. Transvården måste alltid finnas tillgänglig för transmän, transkvinnor och ickebinära transpersoner om och när den behövs. Första steget är att en remiss skickas till befintliga könsidentitetsutredningsteam. Dessa team går att hitta på sju olika orter i Sverige. De olika teamen har varierande regler för vem det är som skriver remiss, och i vissa fall krävs remiss från psykiatriker. Därför går det att vända sig till öppenpsykiatrin för att få en remiss, eller till en vårdcentral för att kunna skickas vidare till psykiatrin. Det går också att få hjälp via BUP och ungdomsmottagningar för den som är under 18 år.

Snabbare diagnos nödvändig

I utredningsteamet finns kurator, läkare och psykolog. Utredningen går till så att samtal hålls där personen som vill få könsbekräftande vård kan berätta om sin känsla kring sin könsidentitet. Det finns också olika formulär och skattningsskalor som fylls i. Det brukar i nuläget ta cirka ett år för att få diagnos, och det är viktigt att samhället skyndar på processen och lägger mer resurser på utredningar som dessa då könsbekräftande vård kan rädda liv.

Utredningens mål är att se om personen upplever könsdysfori, det vill säga lidande och obehag när det tilldelade könet inte är detsamma som könsidentiteten. Tre olika könsdysfori-diagnoser kan ställas, där alla tre ger möjlighet till hormonbehandling och valfri överkroppskirurgi, det vill säga bröstoperation i Malmö och flera andra städer. För att få genomgå underlivskirurgi krävs diagnosen “transsexualism” som inte innebär någon sjukdom utan ett behov av vård. Slutmålet med vården är att minska könsdysforin, där det alltså är personens behov som ska avgöra och inte omvärldens förväntningar eller åsikter kring hur personen ska se ut. När diagnosen är klar går det att fortsätta träffa utredningsteamet, samt påbörja behandling.

Leave a Reply

vogue