Transperson

När man talar om transpersoner, som är ett paraplybegrepp inom sexualpolitiska frågor, menar man oftast olika personer som genom sin könsidentitet eller sitt könsuttryck avviker från den så kallade könsnormen. Några exempel är transexuella, transgenderister, intersexuella och intergender. Begreppen som används tvingar ingen till någonting utan det är helt fritt att kunna identifiera sig som en transperson eller inte. Viktigt att veta kan dock vara att om man inte är en transperson så kallas man för en cisperson.

Skillnader på begreppen

Det som brukar kallas för könsidentitet är det som beskriver vilket kön man känner sig som. Könsuttryck är det som handlar om utseende, som till exempel kläder och kroppsspråk. Därför är det viktigt att veta skillnaden, det går inte att alltid se vad en personer definierar sig som även om många fördomar kan göra att personer snabbt avgör och placerar in andra personer i olika fack som exempelvis om man är man eller kvinna. I dagens samhälle börjar det bli mer accepterat att faktiskt ha olika typer av könsuttryck utan att för den delen identifiera sig som transperson. Som man kan vara intresserad av smink och olika märkeskläder som båda kanske varit stereotypiska uttryck för kvinnor.

Könskorrigering

På senaste har det debatterats en del om transpersoners vård när det gäller könskorrigering men även en debatt som snurrat vidare är den angående transpersoner som ångrar sig efter att de genomgått en könskorrigering. I ett debattinlägg på SVT skriver en transperson om just detta och att debatten blivit felvinklad. Genom uppföljningar av de personer som gjort könskorrigering mellan 70-talet och år 2010 så har man kunnat påvisa att det endast var 2,2 procent som ångrade att de genomgått sin könskorrigering. De 2,2 procenten utgör totalt 15 personer på 40 år.

I tidningen QX skriver man om en studie som gjorts för att undersöka huruvida man kan födas som transperson eller inte. Studien som genomfördes av forskare verksamma vid universitet i São Paulo i Brasilien har kunnat presentera ny fakta, bland annat genom undersökningar med magnetröntgen, som stödjer att transpersoner föds just som transpersoner.

Kunskap och information

Gruppen transpersoner är en utsatt grupp vad gäller exempelvis psykisk ohälsa och negativt bemötande av andra. Därför är det viktigt att personer har kunskap kring de olika begreppen och vad de faktiskt kan innebära för transpersoner. Det är också viktigt att, oavsett vad man identifierar sig som, få kunna vara en del av samhället på lika villkor. Tidningen Sydsvenskan skriver om Leon, som efter sin könskorrigering hamnat utanför sitt hockeylag just för att frågan vad gäller transpersoner inom idrott är komplex. Detta framförallt för att det oftast är uppdelat i dam- och herrlag. Det blir problematiskt just för att alla människor kan identifiera sig som någonting annat än vad andra, ofta baserat på fördomar, tror. Det är viktigt att öka kunskapen om transpersoner och att säkerställa att oavsett vad man identifierar sig som få känna att man är inkluderad.

Leave a Reply

vogue