Att få arbete när man är transperson

Det blir allt mer vanligt att transpersoner vågar visa sin läggning i samhället. Det har inte minst att göra med att bland annat prideparader dyker upp även i allt mindre städer. I dag talas det också mycket mer om transsexualitet, homosexualitet och andra läggningar än vad det gjorde för bara fem år sedan. Men det är fortfarande inte helt lätt att få ett arbete om man är öppet transsexuell.

Att bli anställd som transperson

När man arbetar inom rekrytering i Stockholm och även på andra orter kan det förekomma att transsexuella personer söker arbete. Det är inte något onormalt i att vara transsexuell och det innebär inte att man gör ett sämre arbete. Trots det kan många arbetsgivare vara lite skeptiska. Det kan handla om att de inte vet hur de ska hantera personens läggning, eller om att de tror att företaget ska få ett dåligt rykte. Många gånger kan en transperson få höra att de inte har rätt image för arbetet. Men det finns företag som inte ser till personens läggning alls.

Måste man dölja sin läggning?

Många ser heterosexualitet som det normala i samhället. Men att vara homosexuell, transperson eller bisexuell är inte onormalt. En stor del av befolkningen har någon av de här läggningarna. Man ska inte behöva dölja vem man är, varken när man söker arbete eller på arbetsplatsen. Finns det en klädkod eller liknande bör den följas, oavsett sexuell läggning och om det förekommer hygienregler avseende långt hår, piercings och smycken ska också de följas. Sedan spelar det ingen roll vilken läggning personen har. Vissa personer väljer att dölja sin läggning frivilligt, och det är inget fel i det, men det bör inte vara ett tvång.

Diskriminering och mobbning

Om man känner sig diskriminerad, och att diskrimineringen beror på den sexuella läggningen kan man anmäla arbetsplatsen till Diskrimineringsombudsmannen som då tar upp ett ärende. De kan avgöra om det är en diskriminering eller inte. Om så är fallet kan man begära skadestånd. Det här gäller oavsett om man redan arbetar i företaget och om man inte blir anställd.

Även när man får ett arbete kan det förekomma mobbning på arbetsplatsen. Det får inte förekomma och chefen eller arbetsledaren ska se till att det inte finns. Det kan dock vara svårt att bevisa, och många gånger får den som mobbas eller fryses ut byta arbete eller helt enkelt stå ut.

Får man jobba med vad man vill som transperson?

Det finns inte några regler för vad transpersoner får arbeta med utan alla arbeten är fria att sökas av alla. Sedan är det såklart viktigt att ha kompetens inom arbetet. Det är dock inga arbetsplatser som får säga att man inte får arbeta som transperson.

Leave a Reply

vogue