Transpersoner i den moderna samhället

Att vara transperson innebär att man inte trivs med den juridiska könsidentitet man är född med. Transpersoner kan vara både män och kvinnor i alla åldrar. Det finns många orsaker till varför transpersoner upplever att könsidentiteten inte stämmer överens med det fysiska könet. Transsexualism heter även könsdysfori.

Juridiska rättigheter

Alla har rätt till en identitet de trivs med. Om man har genomgått en könsbyte genom fysisk modifikation eller genom enbart juridisk ändring, ska man ha samma rättigheter som alla andra. Ingen ska diskrimineras och vi har alla rätt till att trivas med den identitet vi har. Alla individer ska ha rätt att få ta eget ansvar för sina beslut. Många kvinnor känner att de identifierar sin kvinnlighet med en kvinnlig kropp, särskilt brösten. Som transperson har man precis samma rättigheter att kunna känna sig vacker och få en fin byst. Oavsett om man är född som kvinna eller genomgår en transformering, kan man vända sig till unika och professionella motiva sverige som kan ge just den där bysten man drömt om!

Forskning och viktiga upptäckter

Genom ny forskning har man sett att transsexualism främst har biologiska orsaker. I USA har man forskat fram att transsexuella personer, rent fysiskt har ett annat hjärnmönster i centrat som styr kön samt hormoner. Detta är viktigt att förstå i den växande strömmen av könsdysfori, att könsidentitet faktiskt även baserar sig på genetik, psykosociala faktorer, DNA och biologiska faktorer. Diagnosen könsdysfori får därför inte sättas för snabbt. Vissa andra diagnoser tror man kan ha ett samband och kan vara svåra att upptäcka. Forskning och fakta visar att man i många fall feldiagnostiserat personer med könsdysfori när det egentligen handlar om olika autismspektrumtillstånd. Genom media och den större öppenheten inom transsexualitet, känner individen en större samhörighet och accepterad. Då blir det snarare en social diagnos än en rent fysisk, eller kanske en kombination av bägge?

Om individen har en annan grunddiagnos, kan ett könsbyte istället bli något som kan skada individen genom ånger både fysiskt och psykiskt. Faktum är att allt fler individer träder fram och berättar att de ångrat sitt könsbyte. Handlar det om en riktigt satt diagnos av könsdysfori, får man genomgå många utredningar innan ett eventuellt könsbyte blir aktuellt. Om man i slutändan ändå genomgår en könskorrigering, är det viktigast att individen känner sig nöjd och lycklig med sitt nya kön. Det är viktigt att vara medveten om riskerna med en fysisk könskorrigering. Personer som genomgått en könskorrigering, löper mycket större risk för hjärt-kärlsjukdomar. Det krävs även livslånga hormonpreparat som ger olika biverkningar. Man gör en artificiell modifikation av en kropp som inte är van vid motsatt könshormon och kroppen jobbar alltid mot något som annars inte var där.

En transperson i vårt moderna samhälle kan fortfarande uppleva diskriminering men generellt sett är samhället mycket mer öppet för transsexualism än förr i tiden. Det som dock är intressant med dagens senaste forskning, är att se om framtida behandlingar innebär fortsatta könskorrigeringar eller djupare utredningar av genetiska markörer och orsaker.

Leave a Reply

vogue