Transpersoner

Att vara en transperson innebär att man kan ha en eller fler könsidentiteter som inte överensstämmer med den juridiska formen av kön man är född med. Både män, kvinnor, pojkar och flickor kan vara transpersoner.

Det finns unika filmer som beskriver den vardag man kan gå igenom som transperson. Som transperson är det vanligt att man klär sig i det motsatta könets kläder och det brukar kallas för crossdresser eller transvestit. Det många inte tänker på, är att den sexuella läggningen inte har någonting att göra med att vara transperson. Många transpersoner kan vara heterosexuella, bisexuella eller homosexuella som alla andra i samhället.

Vård och regler kring könsbyte

En del transpersoner vill förändra sin kropp fysiskt med könsoperation. Då krävs det att man har en diagnos som kallas könsdysfori. En könsdysfori är ofta ett omdebatterat ämne och man diskuterar om det rentav är en fysiologisk- eller genetisk orsak, eller att det beror på psykologiska grundorsaker. Det finns de transpersoner som väljer att inte genomgå operation på grund av de risker som kan uppstå, eller av rent personliga skäl. Om man väljer att inte genomgå könsoperation kan man ändå rent juridisk byta kön enbart på identitet med ID-handlingar, personregister, körkort med mera.

Vi vill alla trivas i vår kropp oavsett om man är transperson eller har andra preferenser. Skönhet idag kan handla mycket om hur vi mår och hur man är som person. Dock är det viktigt att ta hand om det fysiska för att mår bra. Man ska kunna unna sig en underbar hud- och kroppsbehandling, härliga hudprodukter eller estetiska injektioner. Idag finns det professionella behandlingar med botox som bevisat ger en yngre hud.

Att vara transperson i yrkeslivet

Idag är transpersoner i Sverige mer accepterade i samhället än förr. Men när det kommer till yrkeslivet har man kommit fram till att många transpersoner upplever trakasserier på arbetsplatser eller blir nekade ett arbete. Detta går under diskriminering vilket regeringen ser allvarligt på och man arbetar ständigt fram stärkta lagförslag.

Leave a Reply

vogue