Viktigt med rätt kunskap

Begreppet transpersoner kan vara förvirrande för de som ej är insatta. Ordet transperson är vad som kallas ett “paraplybegrepp” och som används inom socialpolitiska frågor. Transperson innefattar oftast olika personer som genom sin egen könsidentitet eller det egna könsuttrycket avviker från könsnormerna som finns i samhället. Det finns flera exempel på detta som bland annat innefattar transgenderister, transsexuella, intergender och intersexuella. Det är helt fritt att identifiera som sig transperson eller inte och de begrepp som används tvingar ingen till någonting. Det kan dock vara bra att veta att om en person inte identifierar sig som transperson så benämns denna som cisperson. Det blir alltmer populärt att studera på högskola och universitet i ämnen som berör genus, sexualpolitik och även belysa transpersoners rättigheter.

Forskning

Det är viktigt att se över forskningen inom specifika områden för att kunna sprida rätt kunskap. Tyvärr drabbas just utsatta grupper, som bland annat transpersoner, av att felaktig information sprids. Tidningen QX skriver om en studie där man undersökt om man föds som transperson eller inte. Forskarna, som är verksamma vid ett universitet i Brasilien, presenterar resultat av sin forskning där deltagarna bland annat undersökts med magnetröntgen faktiskt kan påvisa och stödja teorin om att transpersoner föds som detta, alltså är man redan transperson i livmodern.

Det är därför intressant att faktiskt, för att främja transpersoners rättigheter, att studera ämnet. Det har flertalet gånger blossat upp debatter om att transpersoner som genomgår könskorrigering ångrar sig. Debattinlägg i ämnet, som SVT publicerat, lyfter dock forskning som visar på att år 2010 kunde man påvisa att det var endast 2,2 procent som ångrat sin könskorrigering. De här 2,2 procenten utgör enbart 15 personer på sammanlagt 40 år vilket därmed visar att resterande personer faktiskt är nöjda över sitt val.

Kunskap och information

Det finns så otroligt mycket fel fakta och framförallt fördomar om gruppen transpersoner. Därför är det viktigt med kunskap vilket leder till att rätt information kan spridas i samhället. Som skriver ovan så blir det allt mer populärt att läsa kurser och program där ämnet berörs. Det kan vara konkurrens om platserna och därför kan det vara bra, särskilt om inte har så bra betyg från gymnasiet, att komplettera sin ansökan till universitet med att göra högskoleprovet. Man kan bland annat ta hjälp av Hpguiden.se för att öka chanserna att man får ett bra resultat på högskoleprovet och därmed öka chanserna att komma in på just det programmet man vill läsa.

För att kunna göra skillnad så krävs kunskap och förändring Folkhälsomyndigheten skriver att transpersoner är en utsatt grupp som lider av självmordstankar, diskrimineras, utsätts för våld och kränkande behandling. För att kunna hjälpa utsatta grupper och kunna förändra så krävs, återigen, rätt kunskap och information i samhället. Genom att studera och forska på ämnet kan verktyg hittas för förändring. SvD skriver om hur okunskap försvårar livet för personer som identifierar sig som transpersoner. Därför har det nu kommit flera förslag på hur livsvillkoren kan förbättras genom bland annat mer jämlik vård och bättre kunskap hos de olika samhällsaktörerna.

Leave a Reply

vogue